Výmenný kurz pre 0chain

Poradie: 494.
Množstvo za 24h: 315 123
Trhová hodnota: 22 323 934
Dostupné množstvo: 48 400 982 ZCN
Celkové množstvo: 400 000 000 ZCN
Cena (BTC): 0,0000 BTC