Výmenný kurz pre 0x

0x
Cena: 0,206924
Symbol: ZRX
Poradie: 39.
Množstvo za 24h: 35 331 745
Trhová hodnota: 129 531 125
Dostupné množstvo: 625 958 624 ZRX
Celkové množstvo: 1 000 000 000 ZRX
Cena (BTC): 0,0000 BTC