Výmenný kurz pre AdEx

AdEx
Cena: 0,094997
Symbol: ADX
Poradie: 239.
Množstvo za 24h: 181 962
Trhová hodnota: 8 745 002
Dostupné množstvo: 92 045 370 ADX
Celkové množstvo: 100 000 000 ADX
Cena (BTC): 0,0000 BTC