Výmenný kurz pre aelf

aelf
Cena: 0,055205
Symbol: ELF
Poradie: 115.
Množstvo za 24h: 27 308 161
Trhová hodnota: 25 405 836
Dostupné množstvo: 461 329 999 ELF
Celkové množstvo: 879 999 999 ELF
Cena (BTC): 0,0000 BTC