Výmenný kurz pre AICHAIN

AICHAIN
Cena: 0,000909
Symbol: AIT
Poradie: 811.
Množstvo za 24h: 39 811
Trhová hodnota: 610 985
Dostupné množstvo: 671 945 368 AIT
Celkové množstvo: 2 100 000 000 AIT
Cena (BTC): 0 BTC