Výmenný kurz pre Aion

Aion
Cena: 0,064053
Symbol: AION
Poradie: 114.
Množstvo za 24h: 1 092 000
Trhová hodnota: 26 226 136
Dostupné množstvo: 410 411 905 AION
Celkové množstvo: 465 934 587 AION
Cena (BTC): 0,0000 BTC