Výmenný kurz pre Aion

Aion
Cena: 0,075982
Symbol: AION
Poradie: 106.
Množstvo za 24h: 8 621 769
Trhová hodnota: 29 034 356
Dostupné množstvo: 381 505 042 AION
Celkové množstvo: 465 934 587 AION
Cena (BTC): 0,0000 BTC