Výmenný kurz pre Asch

Asch
Cena: 0,031124
Symbol: XAS
Poradie: 539.
Množstvo za 24h: 628 261
Trhová hodnota: 3 688 633
Dostupné množstvo: 121 049 756 XAS
Celkové množstvo: 121 049 756 XAS
Cena (BTC): 0,0000 BTC