Výmenný kurz pre Aurora

Aurora
Cena: 0,004162
Symbol: AOA
Poradie: 138.
Množstvo za 24h: 1 040 232
Trhová hodnota: 18 227 645
Dostupné množstvo: 4 345 218 905 AOA
Celkové množstvo: 10 000 000 000 AOA
Cena (BTC): 0,0000 BTC