Výmenný kurz pre AXEL

AXEL
Cena: 0,173240
Symbol: AXEL
Poradie: 154.
Množstvo za 24h: 28 644
Trhová hodnota: 15 232 291
Dostupné množstvo: 87 925 990 AXEL
Celkové množstvo: 1 000 000 000 AXEL
Cena (BTC): 0,0000 BTC