Výmenný kurz pre B2BX

B2BX
Cena: 0,481487
Symbol: B2B
Poradie: 206.
Množstvo za 24h: 31 994
Trhová hodnota: 7 840 236
Dostupné množstvo: 16 282 879 B2B
Celkové množstvo: 19 822 337 B2B
Cena (BTC): 0,0001 BTC