Výmenný kurz pre Bankera

Bankera
Cena: 0,001447
Symbol: BNK
Poradie: 147.
Množstvo za 24h: 1 414
Trhová hodnota: 15 791 864
Dostupné množstvo: 10 924 176 189 BNK
Celkové množstvo: 25 000 000 000 BNK
Cena (BTC): 0 BTC