Výmenný kurz pre Beefy.Finance

Poradie: 283.
Množstvo za 24h: 3 815 320
Trhová hodnota: 92 071 357
Dostupné množstvo: 76 000 BIFI
Celkové množstvo: 80 000 BIFI
Cena (BTC): 0,037951 BTC