Výmenný kurz pre BitShares

BitShares
Cena: 0,017491
Symbol: BTS
Poradie: 77.
Množstvo za 24h: 6 178 265
Trhová hodnota: 47 363 245
Dostupné množstvo: 2 710 195 991 BTS
Celkové množstvo: 3 600 570 502 BTS
Cena (BTC): 0,0000 BTC