Výmenný kurz pre BitTorrent

Poradie: 56.
Množstvo za 24h: 87 250 425
Trhová hodnota: 62 844 475
Dostupné množstvo: 212 116 500 000 BTT
Celkové množstvo: 990 000 000 000 BTT
Cena (BTC): 0 BTC