Výmenný kurz pre BitTorrent

Poradie: 76.
Množstvo za 24h: 253 856 336
Trhová hodnota: 711 354 124
Dostupné množstvo: 659 071 882 049 BTT
Celkové množstvo: 990 000 000 000 BTT
Cena (BTC): 0 BTC