Výmenný kurz pre Bread

Bread
Cena: 0,222107
Symbol: BRD
Poradie: 170.
Množstvo za 24h: 845 599
Trhová hodnota: 13 469 381
Dostupné množstvo: 60 436 764 BRD
Celkové množstvo: 88 862 718 BRD
Cena (BTC): 0,0000 BTC