Výmenný kurz pre Cap

Poradie: 579.
Množstvo za 24h: 235 275
Trhová hodnota: 43 525 715
Dostupné množstvo: 100 000 CAP
Celkové množstvo: 100 000 CAP
Cena (BTC): 0,010661 BTC