Výmenný kurz pre Compound Dai

Compound Dai
Cena: 0,018008
Symbol: CDAI
Poradie: 204.
Množstvo za 24h: 96
Trhová hodnota: 9 878 759
Dostupné množstvo: 548 561 944 CDAI
Celkové množstvo: 548 561 944 CDAI
Cena (BTC): 0,0000 BTC