Výmenný kurz pre Compound Dai

Compound Dai
Cena: 0,019125
Symbol: CDAI
Poradie: 104.
Množstvo za 24h: 30 841
Trhová hodnota: 27 736 489
Dostupné množstvo: 1 449 907 672 CDAI
Celkové množstvo: 1 449 907 672 CDAI
Cena (BTC): 0,0000 BTC