Výmenný kurz pre Chiliz

Chiliz
Cena: 0,010602
Symbol: CHZ
Poradie: 103.
Množstvo za 24h: 3 538 612
Trhová hodnota: 56 713 905
Dostupné množstvo: 5 344 064 580 CHZ
Celkové množstvo: 8 888 888 888 CHZ
Cena (BTC): 0,0000 BTC