Výmenný kurz pre Chiliz

Poradie: 86.
Množstvo za 24h: 6 037 043
Trhová hodnota: 45 120 946
Dostupné množstvo: 4 782 431 150 CHZ
Celkové množstvo: 8 888 888 888 CHZ
Cena (BTC): 0,0000 BTC