Výmenný kurz pre Chromia

Poradie: 315.
Množstvo za 24h: 342 418 131
Trhová hodnota: 119 063 544
Dostupné množstvo: 449 405 999 CHR
Celkové množstvo: 561 369 439 CHR
Cena (BTC): 0,0000 BTC