Výmenný kurz pre Clams

Clams
Cena: 0,323337
Symbol: CLAM
Poradie: 3057.
Množstvo za 24h: 2
Trhová hodnota: 0
Dostupné množstvo: 0 CLAM
Celkové množstvo: 17 415 984 CLAM
Cena (BTC): 0,0000 BTC