Výmenný kurz pre Dai

Dai
Cena: 0,909392
Symbol: DAI
Poradie: 48.
Množstvo za 24h: 5 612 329
Trhová hodnota: 95 866 618
Dostupné množstvo: 105 431 035 DAI
Celkové množstvo: 203 000 000 DAI
Cena (BTC): 0,000107 BTC