Výmenný kurz pre Dai

Dai
Cena: 0,875647
Symbol: DAI
Poradie: 84.
Množstvo za 24h: 1 250 164
Trhová hodnota: 38 968 482
Dostupné množstvo: 44 599 865 DAI
Celkové množstvo: 44 599 865 DAI
Cena (BTC): 0,00013 BTC