Výmenný kurz pre Dai

Dai
Cena: 0,898313
Symbol: DAI
Poradie: 51.
Množstvo za 24h: 53 451 923
Trhová hodnota: 160 978 912
Dostupné množstvo: 179 300 432 DAI
Celkové množstvo: 203 000 000 DAI
Cena (BTC): 0,00011 BTC