Výmenný kurz pre DAV Network

DAV Network
Cena: 0,000203
Symbol: DAV
Poradie: 1124.
Množstvo za 24h: 696 971
Trhová hodnota: 140 638
Dostupné množstvo: 691 710 112 DAV
Celkové množstvo: 1 380 276 937 DAV
Cena (BTC): 0 BTC