Výmenný kurz pre Elrond

Elrond
Cena: 0,002029
Symbol: ERD
Poradie: 154.
Množstvo za 24h: 4 711 284
Trhová hodnota: 16 210 782
Dostupné množstvo: 8 083 833 333 ERD
Celkové množstvo: 20 000 000 000 ERD
Cena (BTC): 0 BTC