Výmenný kurz pre Elrond

Elrond
Cena: 0,000741
Symbol: ERD
Poradie: 204.
Množstvo za 24h: 1 553 399
Trhová hodnota: 7 440 259
Dostupné množstvo: 10 043 333 333 ERD
Celkové množstvo: 20 000 000 000 ERD
Cena (BTC): 0 BTC