Výmenný kurz pre Enigma

Enigma
Cena: 0,098109
Symbol: ENG
Poradie: 195.
Množstvo za 24h: 617 435
Trhová hodnota: 8 122 909
Dostupné množstvo: 82 717 911 ENG
Celkové množstvo: 150 000 000 ENG
Cena (BTC): 0,0000 BTC