Výmenný kurz pre Enigma

Enigma
Cena: 0,383702
Symbol: ENG
Poradie: 103.
Množstvo za 24h: 1 546 588
Trhová hodnota: 30 401 723
Dostupné množstvo: 79 311 414 ENG
Celkové množstvo: 150 000 000 ENG
Cena (BTC): 0,0000 BTC