Výmenný kurz pre Enigma

Poradie: 89.
Množstvo za 24h: 1 064 638
Trhová hodnota: 33 440 823
Dostupné množstvo: 78 711 407 ENG
Celkové množstvo: 150 000 000 ENG
Cena (BTC): 0,0001 BTC