Výmenný kurz pre ETH 2x Flexible Leverage Index

Poradie: 427.
Množstvo za 24h: 3 461 933
Trhová hodnota: 42 760 493
Dostupné množstvo: 503 659 ETH2X-FLI
Celkové množstvo: 504 000 ETH2X-FLI
Cena (BTC): 0,002637 BTC