Výmenný kurz pre Aave

Aave
Cena: 0,019490
Symbol: LEND
Poradie: 118.
Množstvo za 24h: 545 306
Trhová hodnota: 22 992 128
Dostupné množstvo: 1 181 361 376 LEND
Celkové množstvo: 1 299 999 941 LEND
Cena (BTC): 0,0000 BTC