Výmenný kurz pre Gifto

Gifto
Cena: 0,011382
Symbol: GTO
Poradie: 257.
Množstvo za 24h: 1 520 646
Trhová hodnota: 7 541 537
Dostupné množstvo: 662 679 534 GTO
Celkové množstvo: 1 000 000 000 GTO
Cena (BTC): 0,0000 BTC