Výmenný kurz pre Gifto

Gifto
Cena: 0,020554
Symbol: GTO
Poradie: 203.
Množstvo za 24h: 2 982 921
Trhová hodnota: 13 644 713
Dostupné množstvo: 662 679 534 GTO
Celkové množstvo: 1 000 000 000 GTO
Cena (BTC): 0,0000 BTC