Výmenný kurz pre Golem

Golem
Cena: 0,032553
Symbol: GNT
Poradie: 97.
Množstvo za 24h: 5 582 530
Trhová hodnota: 32 014 023
Dostupné množstvo: 980 050 000 GNT
Celkové množstvo: 1 000 000 000 GNT
Cena (BTC): 0,0000 BTC