Výmenný kurz pre Golem

Golem
Cena: 0,030066
Symbol: GNT
Poradie: 99.
Množstvo za 24h: 4 806 258
Trhová hodnota: 29 466 717
Dostupné množstvo: 980 050 000 GNT
Celkové množstvo: 1 000 000 000 GNT
Cena (BTC): 0,0000 BTC