Výmenný kurz pre Grin

Grin
Cena: 0,498826
Symbol: GRIN
Poradie: 136.
Množstvo za 24h: 43 847 848
Trhová hodnota: 19 285 998
Dostupné množstvo: 38 662 800 GRIN
Celkové množstvo: 38 662 800 GRIN
Cena (BTC): 0,0001 BTC