Výmenný kurz pre ICON

Poradie: 40.
Množstvo za 24h: 20 601 351
Trhová hodnota: 123 368 410
Dostupné množstvo: 532 968 108 ICX
Celkové množstvo: 800 460 000 ICX
Cena (BTC): 0,0000 BTC