Výmenný kurz pre ICON

ICON
Cena: 0,239771
Symbol: ICX
Poradie: 57.
Množstvo za 24h: 11 020 151
Trhová hodnota: 117 487 644
Dostupné množstvo: 490 271 393 ICX
Celkové množstvo: 800 460 000 ICX
Cena (BTC): 0,0000 BTC