Výmenný kurz pre ICON

ICON
Cena: 0,148960
Symbol: ICX
Poradie: 57.
Množstvo za 24h: 16 594 649
Trhová hodnota: 75 186 185
Dostupné množstvo: 504 961 062 ICX
Celkové množstvo: 800 460 000 ICX
Cena (BTC): 0,0000 BTC