Výmenný kurz pre IOTA

IOTA
Cena: 0,233402
Symbol: MIOTA
Poradie: 23.
Množstvo za 24h: 8 322 711
Trhová hodnota: 644 369 335
Dostupné množstvo: 2 779 530 283 MIOTA
Celkové množstvo: 2 779 530 283 MIOTA
Cena (BTC): 0,0000 BTC