Výmenný kurz pre IOTA

IOTA
Cena: 0,158968
Symbol: MIOTA
Poradie: 24.
Množstvo za 24h: 10 111 374
Trhová hodnota: 443 147 662
Dostupné množstvo: 2 779 530 283 MIOTA
Celkové množstvo: 2 779 530 283 MIOTA
Cena (BTC): 0,0000 BTC