Výmenný kurz pre IOTA

IOTA
Cena: 0,170863
Symbol: MIOTA
Poradie: 21.
Množstvo za 24h: 3 754 566
Trhová hodnota: 475 973 218
Dostupné množstvo: 2 779 530 283 MIOTA
Celkové množstvo: 2 779 530 283 MIOTA
Cena (BTC): 0,0000 BTC