Výmenný kurz pre Klaytn

Poradie: 42.
Množstvo za 24h: 53 702 784
Trhová hodnota: 2 396 331 208
Dostupné množstvo: 2 474 148 674 KLAY
Celkové množstvo: 2 474 148 674 KLAY
Cena (BTC): 0,0000 BTC