Výmenný kurz pre Komodo

Komodo
Cena: 0,325987
Symbol: KMD
Poradie: 79.
Množstvo za 24h: 1 777 711
Trhová hodnota: 38 822 158
Dostupné množstvo: 119 026 108 KMD
Celkové množstvo: 200 000 000 KMD
Cena (BTC): 0,0001 BTC