Výmenný kurz pre Matic Network

Matic Network
Cena: 0,015450
Symbol: MATIC
Poradie: 89.
Množstvo za 24h: 20 231 783
Trhová hodnota: 39 574 179
Dostupné množstvo: 2 558 503 686 MATIC
Celkové množstvo: 10 000 000 000 MATIC
Cena (BTC): 0,0000 BTC