Výmenný kurz pre Matic Network

Matic Network
Cena: 0,010585
Symbol: MATIC
Poradie: 101.
Množstvo za 24h: 13 405 898
Trhová hodnota: 29 299 295
Dostupné množstvo: 2 758 503 686 MATIC
Celkové množstvo: 10 000 000 000 MATIC
Cena (BTC): 0,0000 BTC