Výmenný kurz pre Matic Network

Matic Network
Cena: 0,012513
Symbol: MATIC
Poradie: 92.
Množstvo za 24h: 24 129 592
Trhová hodnota: 31 514 261
Dostupné množstvo: 2 549 094 192 MATIC
Celkové množstvo: 10 000 000 000 MATIC
Cena (BTC): 0,0000 BTC