Výmenný kurz pre Metaverse ETP

Metaverse ETP
Cena: 0,309241
Symbol: ETP
Poradie: 118.
Množstvo za 24h: 414 369
Trhová hodnota: 23 937 072
Dostupné množstvo: 77 479 625 ETP
Celkové množstvo: 100 000 000 ETP
Cena (BTC): 0,0000 BTC