Výmenný kurz pre Metaverse ETP

Metaverse ETP
Cena: 0,101348
Symbol: ETP
Poradie: 206.
Množstvo za 24h: 695 768
Trhová hodnota: 7 855 879
Dostupné množstvo: 77 917 342 ETP
Celkové množstvo: 100 000 000 ETP
Cena (BTC): 0,0000 BTC