Výmenný kurz pre Nebulas

Nebulas
Cena: 0,389389
Symbol: NAS
Poradie: 141.
Množstvo za 24h: 3 838 026
Trhová hodnota: 17 712 531
Dostupné množstvo: 45 500 000 NAS
Celkové množstvo: 100 000 000 NAS
Cena (BTC): 0,0000 BTC