Výmenný kurz pre Nebulas

Nebulas
Cena: 0,245620
Symbol: NAS
Poradie: 173.
Množstvo za 24h: 4 052 702
Trhová hodnota: 11 183 895
Dostupné množstvo: 45 500 000 NAS
Celkové množstvo: 100 000 000 NAS
Cena (BTC): 0,0000 BTC