Výmenný kurz pre Nebulas

Nebulas
Cena: 0,361852
Symbol: NAS
Poradie: 147.
Množstvo za 24h: 3 564 537
Trhová hodnota: 16 483 663
Dostupné množstvo: 45 500 000 NAS
Celkové množstvo: 100 000 000 NAS
Cena (BTC): 0,0001 BTC