Výmenný kurz pre NEM

NEM
Cena: 0,034937
Symbol: XEM
Poradie: 30.
Množstvo za 24h: 22 303 016
Trhová hodnota: 305 122 201
Dostupné množstvo: 8 999 999 999 XEM
Celkové množstvo: 8 999 999 999 XEM
Cena (BTC): 0,0000 BTC