Výmenný kurz pre NEM

NEM
Cena: 0,034602
Symbol: XEM
Poradie: 26.
Množstvo za 24h: 16 247 467
Trhová hodnota: 312 018 473
Dostupné množstvo: 8 999 999 999 XEM
Celkové množstvo: 8 999 999 999 XEM
Cena (BTC): 0,0000 BTC