Výmenný kurz pre NEM

NEM
Cena: 0,032269
Symbol: XEM
Poradie: 29.
Množstvo za 24h: 40 579 148
Trhová hodnota: 290 428 847
Dostupné množstvo: 8 999 999 999 XEM
Celkové množstvo: 8 999 999 999 XEM
Cena (BTC): 0,0000 BTC