Výmenný kurz pre Nash Exchange

Nash Exchange
Cena: 0,826335
Symbol: NEX
Poradie: 116.
Množstvo za 24h: 2 808 715
Trhová hodnota: 23 450 220
Dostupné množstvo: 28 380 513 NEX
Celkové množstvo: 50 000 000 NEX
Cena (BTC): 0,000129 BTC