Výmenný kurz pre Nash Exchange

Nash Exchange
Cena: 0,655927
Symbol: NEX
Poradie: 133.
Množstvo za 24h: 2 525 152
Trhová hodnota: 16 450 818
Dostupné množstvo: 25 016 746 NEX
Celkové množstvo: 50 000 000 NEX
Cena (BTC): 0,000114 BTC