Výmenný kurz pre Nervos Network

Nervos Network
Cena: 0,005672
Symbol: CKB
Poradie: 56.
Množstvo za 24h: 7 629 270
Trhová hodnota: 74 482 394
Dostupné množstvo: 13 092 266 383 CKB
Celkové množstvo: 13 092 266 383 CKB
Cena (BTC): 0,0000 BTC