Výmenný kurz pre Newb

Newb
Cena: 0,000046
Symbol: NEWB
Poradie: 3354.
Množstvo za 24h: 0
Trhová hodnota: 0
Dostupné množstvo: 0 NEWB
Celkové množstvo: 100 000 000 NEWB
Cena (BTC): 0 BTC