Výmenný kurz pre NEXO

NEXO
Cena: 0,083345
Symbol: NEXO
Poradie: 72.
Množstvo za 24h: 7 507 920
Trhová hodnota: 46 673 015
Dostupné množstvo: 560 000 010 NEXO
Celkové množstvo: 1 000 000 000 NEXO
Cena (BTC): 0,0000 BTC