Výmenný kurz pre NEXO

NEXO
Cena: 0,108479
Symbol: NEXO
Poradie: 67.
Množstvo za 24h: 12 398 813
Trhová hodnota: 60 759 949
Dostupné množstvo: 560 000 010 NEXO
Celkové množstvo: 1 000 000 000 NEXO
Cena (BTC): 0,0000 BTC