Výmenný kurz pre NXT

NXT
Cena: 0,008481
Symbol: NXT
Poradie: 201.
Množstvo za 24h: 1 601 748
Trhová hodnota: 8 472 507
Dostupné množstvo: 998 999 942 NXT
Celkové množstvo: 1 000 000 000 NXT
Cena (BTC): 0,0000 BTC