Výmenný kurz pre ODEM

ODEM
Cena: 0,035261
Symbol: ODE
Poradie: 201.
Množstvo za 24h: 316 882
Trhová hodnota: 7 728 682
Dostupné množstvo: 219 110 098 ODE
Celkové množstvo: 396 969 697 ODE
Cena (BTC): 0,0000 BTC