Výmenný kurz pre Sai

Sai
Cena: 0,902304
Symbol: SAI
Poradie: 121.
Množstvo za 24h: 12 358 741
Trhová hodnota: 23 020 067
Dostupné množstvo: 25 496 434 SAI
Celkové množstvo: 25 496 434 SAI
Cena (BTC): 0,00011 BTC