Výmenný kurz pre SideShift AI

SideShift AI
Cena: 0,894955
Symbol: SAI
Poradie: 69.
Množstvo za 24h: 2 382 378
Trhová hodnota: 47 186 960
Dostupné množstvo: 52 725 513 SAI
Celkové množstvo: 52 725 513 SAI
Cena (BTC): 0,00014 BTC