Výmenný kurz pre SingularityNET

Poradie: 159.
Množstvo za 24h: 3 662 871
Trhová hodnota: 155 224 730
Dostupné množstvo: 958 449 128 AGI
Celkové množstvo: 1 000 000 000 AGI
Cena (BTC): 0,0000 BTC