Výmenný kurz pre Smartup

Smartup
Cena: 0,005183
Symbol: SMARTUP
Poradie: 2399.
Množstvo za 24h: 531 514
Trhová hodnota: 0
Dostupné množstvo: 0 SMARTUP
Celkové množstvo: 5 000 000 000 SMARTUP
Cena (BTC): 0,0000 BTC