Výmenný kurz pre SnowGem

SnowGem
Cena: 0,049074
Symbol: XSG
Poradie: 729.
Množstvo za 24h: 110 574
Trhová hodnota: 1 339 680
Dostupné množstvo: 27 299 200 XSG
Celkové množstvo: 84 096 000 XSG
Cena (BTC): 0,0000 BTC