Výmenný kurz pre Status

Status
Cena: 0,015805
Symbol: SNT
Poradie: 66.
Množstvo za 24h: 15 734 405
Trhová hodnota: 61 031 769
Dostupné množstvo: 3 820 483 788 SNT
Celkové množstvo: 6 804 870 174 SNT
Cena (BTC): 0,0000 BTC