Výmenný kurz pre Status

Status
Cena: 0,009382
Symbol: SNT
Poradie: 94.
Množstvo za 24h: 18 028 330
Trhová hodnota: 33 378 348
Dostupné množstvo: 3 563 483 788 SNT
Celkové množstvo: 6 804 870 174 SNT
Cena (BTC): 0,0000 BTC