Výmenný kurz pre Stellar

Stellar
Cena: 0,055618
Symbol: XLM
Poradie: 13.
Množstvo za 24h: 323 175 156
Trhová hodnota: 1 115 749 453
Dostupné množstvo: 20 061 035 505 XLM
Celkové množstvo: 50 000 000 000 XLM
Cena (BTC): 0,0000 BTC