Výmenný kurz pre Stellar

Poradie: 14.
Množstvo za 24h: 220 687 360
Trhová hodnota: 1 293 678 058
Dostupné množstvo: 20 380 687 169 XLM
Celkové množstvo: 50 000 000 000 XLM
Cena (BTC): 0,0000 BTC