Výmenný kurz pre Stellar

Poradie: 14.
Množstvo za 24h: 280 152 053
Trhová hodnota: 954 967 044
Dostupné množstvo: 20 316 637 702 XLM
Celkové množstvo: 50 000 000 000 XLM
Cena (BTC): 0,0000 BTC