Výmenný kurz pre STK

Poradie: 797.
Množstvo za 24h: 18 421
Trhová hodnota: 623 040
Dostupné množstvo: 343 971 371 STK
Celkové množstvo: 500 000 000 STK
Cena (BTC): 0 BTC